جمعه 11 شهریور‌ماه سال 1390

فیلم نورانی

رونوشت به برنامه سازان صداوسیما، جهت ساخته‌شدن و پخش در ماه مبارک رمضان سال آینده:

 

فیلمِ نورانی


1. خارجی- جلوی مدرسه- روز

احسان که یک نوجوانِ مذهبی است از درِ مدرسه‌اَش خارج می­‌شود. ناگهان به شکلی که نفسِ مخاطبان درون سینه حبس شود، مردی قد بلند روبروی احسان ظاهر می­‌گردد. این مرد سر تا پا لباسِ سفید پوشیده­‌است و باعث می­‌شود که فیلم خیلی متافیزیکی جلوه کند.

احسان در حالی که نفس­‌نفس می­‌زند و عرق از پیشانی­‌اَش سرازیر شده­‌است، می­‌گوید: «ها!!! تو کی هستی؟ چقدر مرموز به نظر می­‌رسی! راستش را بگو تو کی هستی؟»

مرد سفیدپوش شروع به قهقهه‌­های شیطانی می­‌کند و به دوربین خیره می­‌شود. در پس‌زمینة قهقهه­‌های مردِ سفیدپوش صدای جیغ و فریادهای پراکنده­‌ای به گوش می­‌رسد که باعث زیاد شدنِ هیجانِ فیلم در این لحظات می­‌شود.

در این هنگام دوربین بر روی درِ بانکی که در کنارِ مدرسه است، زوم می­‌کند.


2. داخلی- بانک- روز

پیرمردی با قیافة بسیار معصومانه­‌ای یک بسته اسکناسِ 5 هزارتومانی از مسئولِ باجة دریافتِ بانک می­‌گیرد و به طرفِ در حرکت می­‌کند تا از بانک خارج شود. در این هنگام نورِ شدیدی بر چهرة پیرمرد می­‌اُفتد. به صورتی که همة مخاطبان متوجه می­‌شوند او خیلی آدمِ نورانی­‌ای است.

پیرمرد سرش را به طرفِ بالا می­‌گیرد و می­‌گوید: «خدایا تو می­‌دانی که این پول دسترنجِ تمامِ سال­‌های عمرِ من است و حالا قرار است بروم و آن را خرجِ زنم که در حالتِ کما قرار دارد، کنم».

پیرمرد این را می­‌گوید و در حالی که معلوم است به خدا توکل کرده‌است، از بانک خارج می­‌شود.


3. خارجی- جلوی مدرسه- روز

احسان در کنارِ مردِ سفیدپوش ایستاده‌است. آنها پیرمرد را می­‌بینند که از بانک خارج می­‌شود. مردِ سفید پوش به احسان می­‌گوید: «برو پولِ آن پیرمرد را بدزد!» و دوباره شروع به قهقهه­‌های شیطانی می­‌کند.

احسان با اتّکا بر ایمانِ قوی­‌اَش دستِ رد به سینة مردِ سفیدپوش می­‌زند. امّا او همچنان اصرار می­‌کند. وقتی که متوجه می­‌شود احسان حاضر به دزدیدنِ پولِ پیرمرد نیست، خودش دست به کار می­‌شود. به طرف پیرمرد می­‌رود و او را به سمت خیابان هُل می­‌دهد. در این قسمت فیلم­بردار باید در حالی که دوربین را بر روی شانه­‌اَش گذاشته­‌است، از این طرف به آن طرف بدوند تا تصویر دارای تکان­‌های شدید شود و جذابیتِ فیلم بالا برود.

 پیرمرد با یک اُتوبوس که با سرعت در حالِ عبور است، برخورد می­‌کند و به­‌گونه­‌ای که اشکِ همة مخاطبان در بیاید به صورتِ مظلومانه­‌ای روی زمین می­‌افتد و می­‌میرد. در این هنگام مرد سفیدپوش به احسان می­‌گوید: «برو پولِ این پیرمردِ بدبخت را بردار تا در زندگی­‌اَت به خوشبختی برسی!» و مجدّداً شروع می‌کند به قهقهة شیطانی!

پیرمرد مُرده است و در این هنگام روحِ پیرمرد را می­‌بینیم که به طرف احسان می­‌آید. به آرامی یک آهنگِ عرفانی هم شروع به پخش شدن می­‌کند. روحِ پیرمرد از خودِ پیرمرد نورانی­تر است و این موضوع بر تأثیرگذاریِ فیلم می­‌اَفزاید. روحِ پیرمرد با حالتی پدرانه به احسان می­‌گوید: «نه! به حرفِ او گوش نده! او شیطان است و ما نباید به حرف‌های او گوش بدهیم».

مردِ سفیدپوش که شیطان بودنش دیگر لو رفته­‌است، یک چاقو از توی جیبش در می­‌آورد و تصمیم می­‌گیرد احسان را هم بکُشد. احسان با تعجب به شیطان نگاه می­‌کند و می­‌گوید: «امّا معلم دینی ما همیشه می­‌گفت که شیطان فقط انسان­ها را وسوسه می­‌کند و خودش نمی­‌تواند مستقیماً کاری انجام دهد».

روحِ پیرمرد با حالتِ آشفته به احسان نگاه می­‌کند و می­‌گوید: «دیگر برای این انتقادها دربارة فیلم، دیر شده­‌است، این فیلم خودش مشاور مذهبی دارد و بعید است آنها به این مسائل توجّه نکرده باشند. بیا این کتیبة جادویی را بگیر و به آینده برو». احسان فوراً با کتیبه­‌ای که پیرمرد به او می­‌دهد، به آینده می­‌رود و از شرّ شیطان خلاص می­‌شود.


4. خارجی- باغی زیبا و معنوی- روز (20 سال بعد)

احسان با یک حالتِ معنوی و متافیزیکی در میانة باغ پدیدار می­‌شود و متوجه می­‌گردد که به 20 سال بعد سفر کرده­‌است. در همین لحظه او روح پیرمرد و همسر پیرمرد را می­‌بیند که به صورتِ خیلی نورانی و معنوی زیرِ یک درخت نشسته­‌اند.

پیرمرد با دیدنِ احسان به او می­‌گوید: «بالاخره اومدی! مدت­‌ها بود که منتظرت بودم». پیرمرد سپس روحِ همسرش را به احسان معرفی می­‌کند و احسان می‌گوید که از آشنایی با روح همسر پیرمرد بسیار خوشبخت است.

پیرمرد می­‌گوید: «همسر من 20 سال است که در حالت کما است و نمی­‌تواند با من به بهشت بیاید و ما مجبوریم تا مُردنِ او منتظر بمانیم. می‌توانی کمکی به ما کنی؟» احسان که با دیدنِ وفاداری روح پیرمرد به همسرش بسیار مشعوف شده­‌است. می‌گوید: «بله! با کمالِ میل!»

پیرمرد به احسان می­‌گوید: «در این بیست سال من هرشب به خوابِ دوستان و اقوامم رفته­‌ام و از آنها خواسته­‌ام که همسرِ من را بکشند. امّا هیچ کدام از آنها تاکنون حاضر به این کار نشده­‌اند، چون آدم کُشی را گناه می­‌دانند. حالا از تو می­‌خواهم که یواشکی به بیمارستان بروی و با زدنِ دکمة دستگاهی که بالای سرِ همسرِ من است، همسرم را بکُشی». احسان ابتدا حاضر به این کار نمی­‌شود، امّا کارگردان به او توضیح می­‌دهد که این قسمت از فیلم­نامه، برداشتی آزاد از داستان حضرت خضر و حضرت موسی است و از لحاظِ شرعی هیچ ایرادی ندارد. به این ترتیب احسان راضی می­‌شود که همسر پیرمرد را بکشد.


5. داخلی- بیمارستان- شب

احسان با ترس و لرز وارد اتاقِ همسرِ پیرمرد می­‌شود و دکمة قطع شدنِ دستگاه را می­‌زند و او می­‌میرد. احسان پا به فرار می­‌گذارد. در این هنگام، نگهبان بیمارستان که او هم مردِ بسیار نورانی­‌ای است، احسان را در حال فرار می­‌بیند و با توجه به اینکه چشمِ برزخی دارد متوجه می­‌شود که احسان مرتکب قتل شده‌است. بنابراین فوراً احسان را دستگیر می­‌کند و در اولین فرصت به پلیس تحویل می­‌دهد.


6. داخلی- زندان- شب

احسان از میان یک تاریکیِ ترسناک و وحشتناک عبور می­‌کند و واردِ یکی از سلول­‌های زندان می­‌شود. در گوشة سلولِ زندان پیرمردی را می­‌بیند که تمام لباس‌هایش سفید است. او همان مردی است که 10 سالِ پیش جلوی مدرسه با احسان صحبت کرده­‌بود و می‌خواست احسان را با چاقو بکشد.

احسان: «ها! تویی! شیطان!!!»

مرد سفیدپوش: «نه من دیگر شیطان نیستم. بعد از اینکه تو با کتیبة جادویی به آینده سفر کردی، کارشناسانِ مذهبیِ فیلم متوجّه شدند که شیطان نمی­‌تواند مستقیماً کسی را بکُشد و تنها می­‌تواند دیگران را وسوسه کند. بنابراین تصمیم گرفتند که داستان را تغییر دهند و بگویند که من شیطان نبوده­‌ام و مثلاً یک آدمِ خیلی بد بوده­‌ام که خودش را به دروغ شیطان معرفی کرده‌است. پلیس­ها من را به خاطرِ قتل پیرمرد و ادعای شیطان بودن، دستگیر کردند و الآن 20 سال است که اینجا زندانی­ هستم».

در این هنگام ناگهان احسان و مردِ سفید پوش، روح پیرمرد و همسرِ او را می­‌بینند که دارند خوشحال و خندان به طرفِ بهشت می­‌روند. احسان پیرمرد را صدا می­‌زند و می­‌گوید: «من می‌خواهم با کتیبه به 20 سال پیش برگردم. چه کار باید کنم؟»

پیرمرد که طبقِ معمول بسیار نورانی است، سرش را به طرف احسان بر می­‌گرداند و می­‌گوید: «متأسفم! من یادم رفته بود به تو بگویم. با آن کتیبه پنج بار می‌شد در تاریخ سفر کرد که قبل از آنکه آن را به تو بدهم، چهار بارش صرفِ رفت و برگشتِ سفرِ زیارتیِ خودم و زنم به صدر اسلام شده­‌بود. واقعاً من را ببخش».

پیرمرد این را می­‌گوید و همراه با همسرش در هاله­‌ای از نور محو می­‌شود و به بهشت می­‌رود.

پایان.

 

در هنگامِ پخشِ این فیلم برایِ جذبِ مخاطبِ بیشتر، می­‌توان یک مسابقة پیامکی برگزار کرد که سؤالِ آن به این صورت است:

«به نظرِ شما در این فیلم هدفِ اصلیِ شیطان چه کسی است و از چه طریقی شیطان می­‌خواهد بر او مسلّط شود؟

1. مرد سفید پوش- از طریق سفید بودن لباس­‌هایش

2. احسان- از طریق دوستان ناباب در مدرسه

3. پیرمرد- از طریقِ رفتن به بهشت

4. کارگردان- از طریقِ ساختنِ فیلم­‌های خیلی خیلی معنوی و نورانی

لطفاً شمارة گزینة مورد نظرتان را برای ما پیامک کنید تا از جوایزِ معنویِ ما بهره­‌مند شوید!»

نظرات (12)
س.آنت [ web ]
(ایران)
فقط می گم یه GPS هم لحاظ می شد تا دقیقن مشخص بشه فاصله ای که پیرمرد و زنش تا بهشت میرن چند کیلومتره...در راستای افزایش هیجان اذهان فیلم
یه دختر و پسر هم این وسط باید عاشق هم بشن اینم کم بود...
(عمرن فیلم ایرانی بدون این موضوع پیدا کنی
واقعن غایت فیلم سازی در همین حده دیگه!!!!
:دی

شنبه 12 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 23:54
امتیاز: 0 0
[ web ]
(ایران)
موافقم شما می تونین این نوشته رو ارسال کنین به سایت صدا و سیما و اونا در حالی که با کله از این طرح استقبال میکنن آه میکشن که چرا زودتر این استعداد رو کشف نکردن البته باید توصیه کنین که حتما بین این فیلم آگهی روغن و پوشک بچه رو بذارن که آمار مخاطبان بالا بره و لبخندی بر گوشه ی لبهامون بشینه که با این دو محصول بسیار ضروری تمام مشکلات ما حل خواهد شد

دوشنبه 14 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 15:32
امتیاز: 0 0
نسی [ web ]
(ایران)
اسممو یادم رفت بنویسم وبلاگ بامزه ای دارین

دوشنبه 14 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 15:33
امتیاز: 0 0
نسی [ web ]
(ایران)
راستی لازم دونستم شعر اصلاح شده ی اتل متل رو براتون بذارم اتل متل صلوات گاو علی زده قاط هم دست داره هم آستین شیرشو بردن فلسطین بگیر زن مسلمان از حزب ا.. لبنان اسمشو بذار حلیمه چون چادرش ضخیمه صلوات

دوشنبه 14 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 15:45
امتیاز: 0 0
کیارش [ web ]
(ایران)
وای خدا مردم از خنده!
یادتون باشه همینو باید براتون بخونم تا بیشتر بخندید! شاید با هم نمایشنامه اش کردیم واسه خنده!

سه‌شنبه 15 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 03:23
امتیاز: 0 0
امیر [ web ]
(ایران)
سلام ... فیلمنامه خوبی بود... الان تو بورسه این سبک!
جواب: سلام
ممنون

چهارشنبه 16 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 01:32
امتیاز: 0 0
غریبه [ web ]
(ایران)
ژسر تو نمرت بیسته!

چهارشنبه 16 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 18:11
امتیاز: 0 0
محمود [ web ]
(ایران)
سید فیلمی هستی واسه خودت ها !

چهارشنبه 16 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 23:00
امتیاز: 0 0
ه [ web ]
(ایران)
http://jahannews.com/vdcaamn6y49na01.k5k4.html
تلاش کردم که منبع را ذکر کنند.
شاید تلاشمان نتیجه داد

یکشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 13:13
امتیاز: 0 0
na30 [ web ]
(ایران)
آدم به جرم خوردن گندم با حوا شد رانده از بهشت اما چه غم ؟!! حوا خودش بهشت است

یکشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 13:32
امتیاز: 0 0
مژده [ web ]
(ایالات متحده آمریکا)
عالی بود !!! بسی شاد شدیم !!!

دوشنبه 21 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 12:24
امتیاز: 0 0
قمارباز [ web ]
(ایران)
حتماً طرحت قبول میشه . چون مخاطب رو خیلی خوب جذب میکنه و از طرفی دین و ایمون مردم رو زیاد میکنه .
جواب: ممنون. ببینم آشنا نداری اونجا؟

پنج‌شنبه 7 مهر‌ماه سال 1390 ساعت 10:44
امتیاز: 0 0
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
 X 
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد